Hundratals gäss

Äntligen fick jag en möjlighet att åka till Morups tånge för att skåda fågel. Inte särskilt många vadare var i farten, ett antal kärrsnäppor var det tydligaste inslaget. 
 
Kentsk tärna på en sten en bit ut - omisskännlig med sin gula näbbspets (sommardräkt) och sin rufsiga nacktofs.
 
 
Men så bröts den relativa stillheten av minst 500 gäss. De slog sig ned och fyllde korshamnsviken med sin närvaro och ett påtagligt kacklande. Jag räknade till 330 vitkindade gäss och då hade jag säkert missat några. Det var minst etthundra kanadagäss och kanske femtio grågäss. 
 
En del slog sig ned i det grunda vattnet, andra simmade men merparten gick på den långgrunda frilagda bottnen.
Men efter en dryg halvtimme började de bli oroliga och flock efter flock drog iväg. Det är väl så det känns när man flugit från Norra ishavet och veta att man inte har avslutat resan - och att det fortfarande är sommar.
 
 
  Lite tidigare var Hannu och jag på Getterön i fotogömslet. Inte så många fåglar men en gluttsnäppa såg vi i alla fall.
 
Men det som fångade vårt intresse var de två tromber som drog fram. En smal virvel gick emellan det tunga molnet och vattenytan lite längre ut.
 
 
Man kunde se hur virveln rörde sig inuti.
 
Det skulle vara intressant att veta hur stor kraft en sådan här tromb har. Kan den slita av ett villtak?
 
 
 

12 månader med takel

Nu har vi haft solpaneler på taket i drygt 12 månader. Då kan vi med lite större säkerhet säga hur detta första år har fallit ut. Siffrorna för 12-månadersperioden är fetstilta. Summan för perioden blev 9212 kWh. Från 
 
Köpt el               6/13
24/5 2013 var          såld    såld
5/14
 
solpanelerna klara 2010 2011 2012 2013 el 2014 el 12 mån
januari    2297 1726 1902   2186    
februari   1956 2261 1473   975 1020  
mars   1454 1857 1623   889    
april   1125 1325 883   579    
maj   855 812 576   367    
juni   746 797 402   270    
juli   716 576 265   253    
augusti   615 502 299 786   2427  
september   666 566 373        
oktober   725 1012 811        
november 1303 992 1461 894        
december 2335 1312 2473 1172        
                9212
El till bilen       -642       -1045
Såld el         786   3447 -3447
Husets förbrukn   13459 15368 10031       4720
                 
producerad takel       3062   5031    
 
           

denna summa har jag dragit av den el som bilen förbrukat, 1045 kWh, och den el vi sålt till nätet, 3447 kWh. Och det är Eon:s siffror som vi fått papper på, så det måste ju stämma. Det skulle betyda att vi klarat hushållets el inkl. värme, varmvatten, hushållsmaskiner etc på 4720 kWh under 12-månadersperioden juni 13 tom. maj 14.
 
På årsdagen av uppstarten ska man rapportera in till Länstyrelsen hur mycket el anläggningen producerat. Det var 5031 kWh för första året och det inträffade den 24/5 2014. För att få en uppfattning hur stor del av den producerade elen som går till försäljning, kan man kanske ta summan av de två senaste sexmånadersperioderna, 3447 kWh och dividera med den producerade takelen under ett år, 5031 kWh. Det blir 68% som går till försäljning till ett spotmarknadspris på 25 - 26 öre. Relaterar man försäljningen till den el som huset faktiskt förbrukat, blir siffran 73%. Det är att elda för trutarna - det är ju främst de som sitter på skorstenshuven. 
 
Det vi kan göra för att utnyttja solelen ännu mer är inte använda tvätt-och diskmaskin annat än under flödande sol. Då borde vi få lägre förbrukning och lite mindre procentsats såld el.
 
 Nu har jag dessutom fått en trådlös förbindelse med solpanelcentralen och kan avläsa energiflödet i datorn. Mer om detta senare.

Min svåger Hasse

I mitten av juli gick Hasse Sellman bort, Lilias bror och min svåger. Bland barnen var 'morbror Hasse' ett begrepp. Så omtyckt och uppskattad genom åren. Och vid begravningen den 2 augusti hade 80 personer anmält sig till minnesstunden efter begravningsgudstjänsten. Det var dubbelt så många som det brukar vara och det säger en del om Hasses stora vänkrets. Seglarvänner, arbetskamrater, familj - det är inte meningsfullt att etikettera vänskapen, den fanns där bara. Hasses generositet och omtanke - han fanns där för sina vänner och de sina, pålitlig, uthållig och förekommande.
 
 
Här tillsammans med syster Lilia och här något år senare (2013):
 
Mycket stor plats i Hasses liv tog barnbarnet och ögonstenen James. 
Louise saknar sin pappa - hans betydelse för sin dotter kan inte nog framhållas. Det var också Louise som valde platsen för Hasses grav.
 
 
 
Graven ligger så vackert placerad utefter kyrkogårdens södra gräns, under ett skuggande träd.